Последњи пут ажурирано: 13. 06. 2024. године

Услови куповине

Општим условима и предуговорним информацијама регулисани су услови куповине преко Електронске платформе taraba.rs (у даљем тексту: Портал), права и обавезе потрошача и остала питања од значаја за функционисање Портала и онлајн продавнице Тараба Маркет, а у оквиру привредног друштва Тараба д.о.о. Београд, Булевар Маршала Толбухина 44/10, 11070 Нови Београд, Република Србија, Матични број: 21721069, ПИБ: 112695866, Република Србија, мејл: market@taraba.rs.

Услови куповине су саставни део Услова коришћења сајта Taraba.rs, као и самог Портала Тараба. 

Ови Услови куповине на онлјан продавници Тараба Портал су правила која омогућују купцима онлајн продавнице (даље у тексту: “Корисник“) куповину производа онлине путем наше онлајн продавнице. 
Да би Корисник могао да оствари куповину производа, потребно је да Корисник прихвати и поштује ниже дефинисана правила, Услове Коришћења Портала, као и Политику приватности у складу са Законским регулативама Републике Србије. 

Тараба Портал задржава право промене ових Услова куповине и коришћења Онлајн продавнице Тараба Маркет, сходно новим елементима понуде и/или законске регулативе, због чега Кориснике упућујемо да пре сваке куповине провере информације у вези Услова коришћења услуге онлајн куповине.

Прихватањем ових Општих услова за коришћење услуге онлине куповине, Корисник даје, у складу са важећим прописима, изричиту сагласност Тараба Порталу да Тараба Портал горе наведене личне податке може да евидентира у складу са законом, да те податке може даље да обрађује за потребе извршења обавеза у вези са производима и услугама које је Корисник поручио преко Тараба Маркета или Тараба Портала на закону заснованих права, наплате потраживања, спречавања потенцијалних злоупотреба, да их може проследити правним или физичким лицима којима је Тараба Портал по закону дужан да достави податке, као и да их може учинити доступним лицима која су неопходна за реализацију односа између Корисника и Тараба Портала односно лицима која због природе посла који обављају за Тараба Портал морају имати приступ таквим подацима. У случају злоупотребе података Тараба Портал је у обавези да достави податке о кориснику/цима надлежним органима, а на основу захтева Тужиоца или судске одлуке, а све у складу са Законском регулативом.

Молимо вас да пажљиво прочитате Опште услове куповине и Предуговорне информације пре него што обавите куповину. У поступку куповине на Електронској платформи taraba.rs, сагласни сте са овим условима куповине и информација (у даљем тексту: Општи услови куповине), чиме потврђујете да сте их прочитали, разумели и прихватили.

Корисници Тараба онлајн продавнице могу бити искључиво пунолетна лица. 

Корисник је у поступку креирања налога, и приликом сваког каснијег уношења података, у обавези да унесе тачне и потпуне личне податке. Тараба Портал  ће податке о Корисницима чувати у складу са позитивним прописима.

Платформа је креатор и трговац, те када робу поручујете путем Маркета, потрошач закључује уговор са трговцем, односно ступа у купопродајни однос са трговцем. Трговци који продају робу путем Маркета јесу привредни субјекти (правна лица и предузетници) који са Порталом имају закључен Уговор о посредовању у продаји робе и услуга и о пратећим услугама. Општи услови и предуговорне информације усклађени су са Законом о заштити потрошача, Законом о електронској трговини, Законом о трговини, Законом о оглашавању Законом о платним услугама и Законом о заштити корисника финансијских услуга код уговарања на даљину. Куповина обављена преко Маркета представља закључење уговора на даљину. Када потрошач обави куповину путем Маркета, Општи услови и предуговорне информације саставни су део тог уговора. Свака злоупотреба од стране малолетних лица ће бити пријављена надлежним органима у складу са Законом. 

Провера података
Тараба Портал задржава право позивања Корисника телефоном у циљу провере података које је Корисник навео приликом процеса поручивања. У случају сумње у тачност наведених података или у случају да податке није могуће проверити, Тараба Портал задржава право отказивања наруџбенице о чему ће Корисник бити обавештен

Валута плаћања
Све цене су приказане у динарима са урачунатим ПДВ-ом. Сва плаћања ће бити извршена у српској валути – динар (РСД).

Цене производа
Цене производа су изражене у динарима и укључују ПДВ.
Производи су подложни промени цена све до потврде куповине. Тараба Маркет гарантује цену на дан куповине, без обзира на евентулану промену цене пре извршене испоруке.

Начини плаћања 
Плаћање поузећем: Плаћање поузећем подразумева готовинско плаћање куриру приликом преузимања пошиљке. Тренутно је могуће платити пошиљку поузећем.

Услови отказивања поруџбине
Уколико желите да откажете своју поруџбину, молимо вас да нас контактирате најкасније 48 сати пре планирања доставе поручене робе, у супротном сматраћемо да ће доћи до реализације и на дан планиране доставе бићете задужени за цео износ поруџбине.
Наш контакт телефон за све рекламације и информације је 065 906 37 25.
Можете нас контактирати путем мејл адресе: market@taraba.rs

Достава
Достава се врши путем курирских служби Post Express и Dexpress. 
Рок за доставу: на адреси из поруџбенице у року од 3-5 радних дана, од тренутка креирања поруџбине.
На тај рок утиче и процесуирање пошиљака од стране курирске службе, на шта продавац не може да утиче. Купац добија емаил обавештење у тренутку креирања поруџбине и у тренутку слања пошиљке. 
Пакете шаљемо на територији Републике Србије, осим за територију АП Косово и Метохија, јер курирске службе нису у могућности да изврше доставу.
Трошкови доставе, као и време доставе дефинисано је у опису производа, као и у самој Корпи пре потврђивања куповине од стране купца. 

Рокови за уручења Пост Експрес пошиљака:
Данас за сутра – наредног дана до 19 часова;
Листа градова Данас за сутра.
Данас за сутра – испорука у пошти – пошиљка је расположива за преузимање у испоручној пошти наредног радног дана;
Данас за сутра – испорука на пакетомату – пошиљка је расположива за преузимање у изабраном пакетомату наредног радног дана;
Праћење пошиљке Пост Експрес
Контакт телефон:  0800100808
*Напомињемо да у одређним местима није могућа достава сваког радног дана, као ни суботом.

Рокови за уручење Д Експрес пошиљака:
Динамика испоруке пошиљака по местима - Данас за сутра. 
Праћење пошиљке Д Експрес 
Контакт телефон: 0113313333
*Напомињемо да у одређним местима није могућа достава сваког радног дана, као ни суботом.

Тараба Портал не може сносити одговорност у случају кашњења доставе усред ванредних или кризних ситуација. Услед великог обима послатих пакета током празничних дана, може се догодити да дође до кашњења у самој достави.

Молимо вас да користите алатку за праћење пошиљака да проверили статус доставе или да контактирате курирску службу ради провере статуса пошиљке.
У случају проблема са пошиљком молимо вас да нас контактирате.

Трговац је дужан да у року од 30 дана од дана закључења уговора на даљину и уговора који се закључује изван пословних просторија изврши испоруку робе или пружи услугу, осим ако није нешто друго уговорено.

Трговац је дужан да без одлагања обавести потрошача да испорука уговорене робе или пружање уговорене услуге није могуће.

Оштећена роба
У случају пријема оштећеног пакета потребно је да одмах уложите приговор курирској служби, као и да нас обавестите мејлом на адресу, а најкасније у року од 24 сата од тренутка пријема оштећеног производа, да би могли да извршимо замену за исти или урадимо повраћај, а на захтев потрошача. 

Право потрошача на одустанак од уговора
Члан 27. Закона о заштити потрошача

Потрошач има право да одустане од уговора закљученог на даљину или изван пословних просторија у року од 14 дана, без навођења разлога и без додатних трошкова, осим трошкова из чл. 33. и 34. овог закона (у даљем тексту: одустанак од уговора).

Изузеци од права на одустанак од уговора на даљину:
* испоруке робе произведене према посебним захтевима потрошача или јасно персонализоване

Потрошач остварује право на одустанак од уговора изјавом коју може дати на прописаном обрасцу за одустанак од уговора закљученог на даљину или изван пословних просторија или на други недвосмислен начин (у даљем тексту: изјава о одустанку).

Изјава о одустанку од уговора код уговора на даљину и уговора који се закључују изван пословних просторија сматра се благовременом уколико је послата трговцу у року из става 1. овог члана.

Изјава о одустанку од уговора производи правно дејство од дана када је послата трговцу.

Ако трговац омогући потрошачу да електронски попуни и пошаље образац за одустанак, дужан је да га о пријему обрасца без одлагања обавести у писаној форми или на другом трајном носачу записа.

Протеком рокова из члана 28. овог закона престаје право потрошача на одустанак од уговора. Терет доказивања да је поступио у складу са одредбама ст. 1-5. овог члана, ради остваривања права на одустанак од уговора, је на потрошачу.

Члан 27. Закона о заштити потрошача
Код уговора о продаји робе, рок од 14 дана за одустанак од уговора рачуна се од дана када роба доспе у државину потрошача или трећег лица које је одредио потрошач, а које није превозник.

У случају када се трошкови доставе плаћају независно од производа, потрошач нема право на повраћај трошкова поштарине у ситуацији када одустаје од куповине на даљину. 

Повраћај робе
У случају одустанка од куповине на даљину, дужни сте да робу вратите на нашу контакт-адресу (Тараба д.о.о., Булевар Маршала Толбухина 44/10, 11070 Нови Београд, ПАК 190136) о сопственом трошку (на терет потрошача), осим у случају да смо вам испоручили погрешну робу или ако је роба оштећена или фалична. У тим случајевима ми ћемо сносити трошкове повраћаја робе.

Замена робе
Потрошач има право да врати производ о свом трошку, уколико му не одговара величина, као и да се исти замени, али о трошку потрошача. Молимо вас да уколико желите да замените производ да нас претходно контактирате мејлом на market@taraba.rsНапомињемо да је потребно проверити да ли је заменски производ доступан, да би што пре извршили замену у законском року. Трошак враћања/замене производа, као и трошак поновног слања производа пада на терет потрошача. 

Повраћај средстава
У случају враћања робе и повраћаја средстава купцу који је претходно купио производ на сајту Тараба Маркет, а без обзира на разлог враћања, Тараба Маркет интернет продавница извршиће ће повраћај средстава искључиво на текући рачун купца наведеном у формулару за одустанак од куповине. 
Уколико је плаћање обавњено платном картицом, рефундација ће бити извршена на картицу којом је обављено плаћање на Тараба Маркету. 

По пријему производа, утврдиће се да ли је производ исправан и неоштећен. Купац одговара за неисправност или оштећење производа који су резултат неадекватног руковања производом, тј. купац је искључиво одговоран за умањену вредност производа која настане као последица руковања робом на начин који није адекватан, односно превазилази оно што је неопходно да би се установили његова природа, карактеристике и функционалност. Уколико се утврди да је наступила неисправност или оштећење производа кривицом купца, одбиће се враћање цене и производ ће му бити враћен на његов трошак.

Трговац је дужан да купцу без одлагања врати износ који је потрошач платио по основу уговора, а најкасније у року од 14 дана од дана пријема изјаве о одустанку, а након пријема производа.

Трошкове враћања робе и новца сноси купац, сем у случајевима када купац добије неисправан или погрешан артикал.

Рекламације
Рекламацију можете упутити на један од три начина: 

  • путем електронског обрасца на нашем сајту. 
  • мејлом на адресу market@taraba.rs,
    Формулар је потребно потписати електронским сертификатом, или својеручно потписан и скениран формулар доставити на емаил адресу. 
  • Формулар за рекламације - Уколико се одлучите да иштампани и потписани формулар пошаљете поштом, молимо вас да формулар пошаљете на адресу Тараба д.о.о., Булевар Маршала Толбухина 44/10, 11070 Нови Београд, ПАК 190136

Начин решавања рекламације
Члан 55 Закона о заштити потрошача

Потрошач може да изјави рекламацију продавцу ради остваривања својих права из члана 51. и члана 80. овог закона, као и због погрешно обрачунате цене и других недостатака.

Потрошач може да изјави рекламацију продавцу ради остваривања својих права из члана 53. овог закона у року у коме је предвиђена одговорност продавца по основу несаобразности, а после истека тог рока рекламација се изјављује издаваоцу гаранције.

Трговац је дужан да прими изјављену рекламацију.

Продавац је дужан да на продајном месту видно истакне обавештење о начину и месту пријема рекламација, као и да обезбеди присуство лица овлашћеног за пријем рекламација у току радног времена.

Потрошач може да изјави рекламацију усмено на продајном месту где је роба купљена или на другом месту које је одређено за пријем рекламација, телефоном, писаним путем, електронским путем или на трајном носачу записа, уз доставу рачуна на увид или другог доказа о куповини (копија рачуна, слип и сл.).

Продавац је дужан да води евиденцију примљених рекламација и да је чува најмање две године од дана подношења рекламација потрошача. Приликом обраде података о личности потрошача, продавац поступа у складу са прописима којима се уређује заштита података о личности.

Продавац је дужан да потрошачу без одлагања изда писану потврду или електронским путем потврди пријем рекламације, односно саопшти број под којим је заведена његова рекламација у евиденцији примљених рекламација.

Евиденција о примљеним рекламацијама води се у облику укоричене књиге или у електронском облику и садржи нарочито име и презиме подносиоца и датум пријема рекламације, податке о роби, кратком опису несаобразности и захтеву из рекламације, датуму издавања потврде о пријему рекламације, одлуци о одговору потрошачу, датуму достављања те одлуке, уговореном примереном року за решавање на који се сагласио потрошач, начину и датуму решавања рекламације, као и информације о продужавању рока за решавање рекламације.

Продавац је дужан да без одлагања, а најкасније у року од осам дана од дана пријема рекламације, писаним или електронским путем одговори потрошачу на изјављену рекламацију. Одговор продавца на рекламацију потрошача мора да садржи одлуку да ли прихвата рекламацију, образложење ако не прихвата рекламацију, изјашњење о захтеву потрошача о начину решавања и конкретан предлог у ком року ће и како решити рекламацију уколико је прихвата. Рок за решавање рекламације не може да буде дужи од 15 дана, односно 30 дана за техничку робу и намештај, од дана подношења рекламације.

Продавац је дужан да поступи у складу са одлуком и предлогом за решавање рекламације, уколико је добио претходну сагласност потрошача. Рок за решавање рекламације прекида се када потрошач прими одговор продавца из става 9. овог члана и почиње да тече изнова када продавац прими изјашњење потрошача. Потрошач је дужан да се изјасни на одговор продавца најкасније у року од три дана од дана пријема одговора продавца. Уколико се потрошач у прописаном року не изјасни, сматраће се да није сагласан са предлогом продавца из става 9. овог члана.

Уколико продавац из објективних разлога није у могућности да удовољи захтеву потрошача у прописаном року, дужан је да о продужавању рока за решавање рекламације обавести потрошача и наведе рок у коме ће је решити, као и да добије његову сагласност, што је у обавези да евидентира у евиденцији примљених рекламација. Продужавање рока за решавање рекламација могуће је само једном.

Уколико продавац одбије рекламацију, дужан је да потрошача обавести о могућности решавања спора вансудским путем и о надлежним телима за вансудско решавање потрошачких спорова.

Немогућност потрошача да достави продавцу амбалажу робе не може бити услов за решавање рекламације, ни разлог за одбијање отклањања несаобразности.

Уколико продавац усмено изјављену рекламацију реши у складу са захтевом потрошача приликом њеног изјављивања, није дужан да поступи на начин предвиђен ставом 7. и ставом 9. овог члана.

Одрицање од одговорности 
Тараба Портал неће сносити одговорност за штету која може настати за Корисника или трећа лица услед:

  • Злоупотребе личних података у сврху наручивања Производа и/или Услуга
  • Неауторизираног коришћења корисничког имена и лозинке или радње која је повезана са таквим коришћењем,


Корисник прихвата ове Услове коришћења кликом на поље "Слажем се са Условима куповине и Политиком приватности", и самим потврђивањем кликом на дугме Потврди. 
 

Производи у корпи

Преглед корпе

Број производа:

0

Цена:

0 РСД

Укупан износ куповине:

0 РСД